EWALUACJA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 • Badany obszar: I

 • Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej.
  Wymaganie 10
  Wykorzystywane są zasady szkoły oraz srodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. doc  EWALUACJA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 • Badany obszar: I

 • Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej.
  Wymaganie 1.4
  Respektowane są normy społeczne. doc

 • Badany obszar: IV

 • Zarzadzanie szkołą.
  Wymaganie 4.3
  Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. doc

  EWALUACJA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 • Badany obszar: II

 • Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej.
  Wymaganie 1.3
  Uczniowie są aktywni. doc

 • Badany obszar: II

 • Zarzadzanie szkołą.
  Wymaganie 4.1
  Funkcjonuje praca w zespołach. doc
  EWALUACJA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 • Badany obszar: II

 • Procesy zachodzące w szkole lub placówce.
  Wymaganie 2.6
  Prowadzone są w szkole działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. doc

 • Badany obszar: II

 • Procesy zachodzące w szkole lub placówce.
  Wymaganie 2.5
  Kształtuje sie postawy uczniów. doc

 • Badany obszar: II

 • Procesy zachodzące w szkole lub placówce.
  Wymaganie 2.1
  Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy. doc  EWALUACJA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 • Badany obszar: II

 • Procesy zachodzące w szkole lub placówce.
  Wymaganie 2.6
  Prowadzone są w szkole działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. doc