EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


  • Wymaganie
    Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. doc

  • Wymaganie
    Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. doc

  • Wymaganie
    Respektowane są normy społeczne doc